Descripció del contingut

Mòdul 1: ENTRANT EN LA MATÈRIA (4,5 hores)

 • La resposta psicopedagògica: educació emocional
 • Justificació i necessitat d’una educació emocional
 • Què cal saber sobre les emocions?

Mòdul 2: MARC CONCEPTUAL DE L’EMOCIÓ (4,5 hores)

 • Com es produeix una emoció?
 • El mecanisme de valoració
 • Els components de l’emoció
 • Orexis: predisposició a l’acció
 • Concepte d’emoció
 • Els fenòmens afectius

Mòdul 3: CLASSIFICACIÓ DE LES EMOCIONS (4,5 hores)

 • Funció de les emocions
 • Estructura de les emocions
 • Emocions positives i negatives
 • Les famílies d’emocions
 • Pregunta: emocions bàsiques, primàries o discretes?
 • Classificació de les emocions

Mòdul 4: LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL (4,5 hores)

 • Evolució del concepte d’intel·ligència
 • La teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner
 • Més reflexions sobre la intel·ligència
 • Antecedents de la intel·ligència emocional
 • Bibliografia per a saber més
 • El debat al voltant de la intel·ligència emocional.
 • L’educació emocional

Destinataris i requisits mínims d’accés

Educadors/es, monitors/es, responsables d’activitats, etc.

No es requereixen coneixements previs.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs