Descripció del contingut

1.    L’educació emocional amb els infants i joves.

2.    Tècniques i recursos per a afavorir una bona educació emocional.

3.    Metodologia de l’educació emocional: Introspecció, Relaxació, respiració, meditació, simulació, presa de consciència, dinàmica de grups, role playing, discussió en grup, jocs.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones voluntàries que habitualment condueixen grups d’infants i adolescents.

 

L’ avaluació és continuada i es mesura amb la participació i el lliurament d’activitats a l’aula virtual. És apte l’alumnat que superi al menys el 75% de les activitats obligatòries amb una nota igual o superior al 50% de la puntuació màxima.

Convocatòries previstes

Nom Dates del curs Data límit d'inscripció Lloc
RECURSOS PER A TREBALLAR L’EDUCACIÓ EMOCIONAL AMB ELS INFANTS 26/06/2024 – 09/08/2024 26/06/2024

Escoles que imparteixen el curs