Descripció del contingut

1. L’educador com a eina d’acompanyament i motivació.
2. La relació de les habilitats emocionals i les necessitats educatives.
3. L’ús de la llengua i la comunicació.
4. El grup.
5. Les tècniques d’estudi.
6. Resolució de conflictes.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Voluntaris que facin la seva interpretació en projectes de reforç escolar.

Convocatòries previstes

Nom Dates del curs Data límit d'inscripció Lloc
REFORÇ ESCOLAR EN LÍNIA 26/06/2024 – 26/07/2024
REFORÇ ESCOLAR EN LÍNIA 09/10/2024 – 08/11/2024 23/10/2024

Escoles que imparteixen el curs