Descripció del contingut

1. L’educador com a eina d’acompanyament i motivació.
2. La relació de les habilitats emocionals i les necessitats educatives.
3. L’ús de la llengua i la comunicació.
4. El grup.
5. Les tècniques d’estudi.
6. Resolució de conflictes.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Voluntaris que facin la seva interpretació en projectes de reforç escolar.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs