Descripció del contingut

  1. L’ educador com a eina d’acompanyament i motivació.
  2. La relació de les habilitats emocionals i les necessitats educatives.
  3. L’ ús de la llengua i la comunicació.
  4. El grup.
  5. Les tècniques d’estudi.
  6. Resolució de conflictes.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones voluntàries que facin la seva intervenció en projectes de reforç escolar i educatiu.

 

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs