Descripció del contingut

Aquest curs és el 3r mòdul de l’itinerari formatiu de Primers auxilis psicològics.

Té per objectius:

Reflexionar sobre el procés de resiliència, analitzant tots els recursos personals i socials necessaris per superar amb èxit un incident crític.

Els continguts d’aprenentatges són:

Unitat 1.- La resiliència com a procés

 • Resiliència: entre tu i jo
 • Pèrdues, context i superació
 • Resiliència
 • Característiques de les persones resilients.

Estratègies d’afrontament efectiu. Resiliènci

Unitat 2.- La necessitat del suport social

 • La relació d’ajuda. Suport social: Recursos externs
 • Suport social: Recursos externs
 • Fases d’establiment dels vincles. Suport social: Recursos externs
 • Comprendre’s. Suport social: recursos externs
 • Conèixer-se per comprendre l’altre. Suport social: recursos externs

Unitat 3.- Autocura

 • Resiliència dels intervinents
 • Factors de risc. Autocura
 • Com cuidar-te. Autocura

Unitat 4.- Canvis

 • Creixement personal

Destinataris i requisits mínims d’accés

S’adreça a persones voluntàries que estan en contacte amb persones que viuen situacions difícils, siguin causades per incidents crítics (aiguats, incendis, accidents, etc.) o per situacions estressants (divorcis, problemes econòmics, soledat, etc.).

Es recomana un nivell bàsic de competències digitals, principalment en navegació per Internet, correu electrònic, processament de textos i/o ús dels principals programes d’ofimàtica (per exemple, Microsoft Office o LibreOffice) i altres espais de comunicació (ús de fòrums, eines de videoconferència, xarxes socials…). És necessari que l’alumne/a disposi d’un ordinador (no tauleta ni altre dispositius mòbils) amb connexió a Internet i navegador. Necessitarà altaveu i un programa que el permeti veure vídeos per a visualitzar el material addicional (no obligatori) del mòdul.

També es recomana haver realitzat el 1r mòdul de Primers auxilis psicològics: La resposta emocional en situacions critiques i el 2n mòdul La Intervenció en situacions crítiques.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs