Descripció del contingut

Les relacions humanes. Treballar en equip. Conceptes bàsics.
Els rols en el grup. La presa de decisions. Tècniques de dinamització. L’avaluació del treball en equip.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Dirigents d’associacions i entitats. Membres d’associacions o entitats. Caps de grups i equips de treball. Persones que habitualment treballen en equip.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.