Descripció del contingut

1. Rols i funcions de la coordinació del voluntariat
1.1. El trinomi entitat-coordinació de voluntariat-voluntariat.
1.1.1. El voluntariat: mites, motivacions i expectatives
1.1.2. El valor del voluntariat en el marc de l’entitat.
1.1.3. La comunicació amb el voluntariat: qui, què i com
1.2. Rols i funcions
1.2.1. Identificació dels rols i funcions principals de la coordinació del voluntariat a partir d’un pla de voluntariat

2. L’acompanyament de voluntaris: el seguiment i l’avaluació
2.1. Abast de l’acompanyament: des de l’acollida fins a la desvinculació.
2.2. L’acompanyament
2.2.1. Objectius de l’acompanyament: seguiment i avaluació
2.2.2. El seguiment de voluntaris
2.2.3. L’avaluació dels voluntaris
3. La desvinculació dins l’acompanyament
3.1. El procés de desvinculació: una oportunitat de millora.
3.2. Motius de la desvinculació
3.3. Graus de desvinculació
3.4. Eines i recursos pel procés de desvinculació del voluntari
3.5. Mantenir el contacte amb els antics voluntaris
4. Definició del tipus d’acompanyament i desvinculació per part dels participants en el marc de l’entitat.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Curs adreçat a persones responsables o coordinadores de voluntariat de les entitats de voluntariat de tots els àmbits.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.