Descripció del contingut

Bloc 1: La gestió de les emocions (4 hores)

 • Els principis bàsics de les emocions i la seva influència en les relacions
 • Competències emocionals i intel·ligència emocional
 • Empatia

Bloc 2: Conceptes bàsics de salut mental (4 hores)

 • Estrès i ansietat
 • Conductes saludables i conductes de risc
 • Trastorns mentals: signes i símptomes
 • L’estigma en la salut mental
 • Cicle vital de les persones amb trastorn mental

Bloc 3: Eines i Estratègies d’intervenció (4 hores)

 • Definició dels límits en les accions voluntàries
 • Elements bàsics del conflicte
 • Conceptes fonamentals de la intervenció verbal en situacions de crisi
 • Programes d’intervenció en un context concret

Bloc 4: Casos pràctics i Avaluació (4 hores)

 • Estudi de casos pràctics i anàlisis de situacions

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones que realitzin acompanyament a persones en qualsevol àmbit de voluntariat social, interessades en aprofundir el tema de la salut mental.

Coordinadores i responsables de voluntariat i persones voluntàries. Calen coneixements bàsics sobre voluntariat (marc general, drets i deures)

 

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.