Descripció del contingut

BLOC 1: Conceptualització de cooperació i desenvolupament
1. Desenvolupament humà
2. Pobresa
3. Desigualtats
4. Cooperació
BLOC 2: Ser monitor/a fora de Catalunya
1. Introducció a l’educació en el lleure
2. El lleure educatiu en altres contextos
3. Concepte de voluntariat
4. Tipus de voluntariat: voluntariat internacional i comunitari

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones voluntàries que facin de monitors/es de lleure amb infants i joves en països del tercer món.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs