Cens del voluntariat de Catalunya 2018

El Cens d’entitats de voluntariat de Catalunya, impulsat per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, agrupa associacions, fundacions, cooperatives i federacions de diversos àmbits d’actuació de tot Catalunya.

Balanç 2020

Durant l’any 2020 el cens ha registrat un total de 35 entitats que es distribueixen en 24 associacions, 8 fundacions, 2 entitats religioses i una cooperativa d’iniciativa social. Quant a l’àmbit territorial: 26 entitats censades són de la demarcació de Barcelona, 6 entitats de Lleida i 3 entitats de Girona.

El 2020 s’ha caracteritzat per entitats que centren el seu àmbit d’actuació en serveis socials, esports, joventut, lleure i activitats comunitàries, atenció i suport a les famílies, gent gran i millora de les condicions socioeconòmiques. Cal destacar que les entitats poden fer més d’un tipus d’activitat general.

Durant el 2020, un total de 2168 persones voluntàries formen part de les entitats censades: 1320 dones i 848 homes.

Pel que fa a les dones, 377 voluntàries tenen entre 30 i 50 anys. Altres segments amb major representació són entre els 51 i 64 anys (360) i entre els 18 i 29 anys (246). La resta es reparteix entre les dones de 16 a 17 anys (167) i les dones majors de 65 anys (170).

Quant al sexe masculí, un total de 848 homes formen part de les entitats censades el passat any 2020. El segment d’edat més representatiu és entre els 18 i 29 anys amb 225 voluntaris i el segueix la franja entre els 30 i 50 anys amb 217 voluntaris.

Cens d’entitats de voluntariat de Catalunya

És un servei gratuït i posa a l’abast de les entitats la possibilitat de treballar en xarxa i sol·licitar ajuts mitjançant diferents convocatòries com el Premi Voluntariat i la línia F2 de la convocatòria ordinària de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  

Per formar-ne part, les entitats han de comptar amb persones voluntàries per dur a terme les seves activitats principals, i disposar d’un projecte de voluntariat que garanteixi la relació entre l’entitat i les persones voluntàries.