Després de la presentació del Catàleg i diccionari de competències i metacompetències transversals de l’acció voluntària, es va iniciar un procés de participació territorial que ja ha finalitzat. Al llarg de tres setmanes, persones voluntàries de diferents entitats, han aportat la seva experiència en relació al voluntariat, a diversos indrets de Catalunya.

Si no heu pogut participar a les sessions territorials, encara podeu aportar la vostra visió del voluntariat a través del portal PARTICIPA.GENCAT.CAT, que fins el dia 30 de novembre estarà obert perquè ens feu arribar les vostres opinions.

Esperem les vostres aportacions!

Podeu consultar tota la informació sobre el Catàleg a l’espai Catàleg de competències de l’acció voluntària