De les 4 línies de recerca que impulsa la convocatòria, La incorporació de les iniciatives socials als espais de presa de decisió i La participació interna de les organitzacions sense afany de lucre, són les dues  que, de manera més directa,  incideixen en algunes de conclusions  del 3r Congrés Català de l’Associacionisme i Voluntariat organitzat pel Departament de Treball, Afers Socials  i Famílies, que va tenir lloc el passat 20 de maig a Barcelona.

Les conclusions 6, 11 i 14 són refereixen respectivament a :

6. Promoure la participació interna  de les entitats, incorporant els diferents actors en la presa de decisions.

11. La relació de les entitats  amb l’Administració ha de permetre que aquestes,  que tenen el coneixement i l’expertesa, tinguin un rol decisiu en la co-creació de polítiques públiques, especialment a l’hora d’innovar.

14. La relació de les entitats amb l’Administració ha de preveure també espais d’interrelació política entre els governs i les entitats que desitgen tenir aquest rol d’actor polític rellevant.

D’altra banda la pròpia convocatòria d’ajuts respon  també a la conclusió  25,  que encomana a les administracions públiques a promoure i impulsar programes de suport a entitats amb la voluntat clara de crear xarxa, interrelació i coneixement, construint ponts entre els diferents agents.

Poden optar a aquests ajuts les universitats que formen part del sistema universitari català i les entitats públiques o privades de Catalunya sense finalitat de  lucre.

La dotació de la convocatòria és de 36.000€, i els ajuts poden obtenir finançament d’entre 6.000€ i 12.000€ per projecte.

Per tal de presentar sol·licituds cal omplir el següent  formulari

Més informació sobre la convocatòria ahttp://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/noticia/2_agaur