El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC), du a terme diversos programes que treballen per a la promoció de l’associacionisme i el voluntariat.

Benvinguda del director

Bernat Valls i Fuster, Director general d’Acció Cívica i Comunitària, és graduat social i postgraduat en direcció del desenvolupament econòmic local i en direcció i gestió de fires. Benvinguda del director.

Consell de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya

És l’òrgan consultiu i d’assessorament del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèries associatives i de voluntariat. Més informació.

Coneix el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat

El Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat és el nom que pren l’estratègia de treball conjunta i participada entre el Govern de la Generalitat i el món associatiu i de voluntariat. Més informació.

Coneix la legislació sobre entitats i voluntariat

Consulta els aspectes legals més rellevants de la legislació sobre entitats i voluntariat vigent i la seva aplicació. Més informació.

Preguntes més freqüents

En aquesta secció hi trobaràs una relació de les preguntes més freqüents de les sobre l’associacionisme i el voluntariat. Consulta les preguntes més freqüents.

Extranet

Espai privat per les escoles del Pla de formació i els Punts de voluntariat local. Accedir.