• Inici
  • DGACC
  • Consell de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya

Consell de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya

Què és el Consell de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya?

El Consell de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya (CAVC) es constitueix com a òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèria associativa i de voluntariat i, concretament, en l’elaboració, el seguiment i l’avaluació del Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat, per a dur a terme els programes necessaris per a aconseguir que el voluntariat i el món associatiu tinguin capacitat d’incidència social i afrontin positivament el futur i el procés de creixement i consolidació. El CAVC va ser creat pel Decret 69/2010, d’1 de juny, i funciona en Ple. El primer CAVC es va constituir l’11 de novembre de 2010.