• Inici
  • DGACC
  • Consell de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya

Consell de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya

Quines són les seves funcions principals?

  • Elaborar i proposar informes, estudis i dictàmens respectea les polítiques, les actuacions, els programes i els projectes del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d’associacionisme i voluntariat.
  • Proposar projectes d’interès especial per al teixit associatiu i el voluntariat.
  • Elaborar els plans, les línies estratègiques, els objectius i les mesures en relació amb les matèries associatives i de voluntariat, i fer-ne el seguiment i l’avaluació.
  • Prestar suport a les entitats perquè millorin la seva gestió interna i coordinar la seva actuació amb les administracions.

Podeu consultar la resta de funcions a la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme.