• Inici
  • DGACC
  • Consell de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya

Consell de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya

Qui el composa?

És un òrgan de composició mixta del qual formen part:

  • El departament competent en matèria de suport a l’associacionisme i el voluntariat.
  • El departament competent en matèria de registre d’associacions.
  • El sector associatiu i de voluntariat de Catalunya a nivell sectorial i en representació dels àmbits: social, cultural, comunitari, ambiental i internacional.
  • Entitats significatives en la vertebració territorial i del sector.
  • Una entitat en representació de l’associacionisme i el voluntariat juvenils.
  • Les organitzacions sindicals més representatives de Catalunya.
  • Les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya en l’àmbit dels serveis socials.
  • Les entitats d’iniciativa social i d’iniciativa mercantil que desenvolupen accions de voluntariat des de l’empresa.
  • Les organitzacions del món local.