• Inici
 • DGACC
 • Consell de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya

Consell de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya

Qui el composa?

És un òrgan de composició mixta del qual formen part:

 • El departament competent en matèria de suport a l’associacionisme i el voluntariat.
 • El departament competent en matèria de registre d’associacions.
 • El sector associatiu i de voluntariat de Catalunya a nivell sectorial i en representació dels àmbits: social, cultural, comunitari, ambiental i internacional.
 • Entitats significatives en la vertebració territorial i del sector.
 • Una entitat en representació de l’associacionisme i el voluntariat juvenils.
 • Les organitzacions sindicals més representatives de Catalunya.
 • Les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya en l’àmbit dels serveis socials.
 • Les entitats d’iniciativa social i d’iniciativa mercantil que desenvolupen accions de voluntariat des de l’empresa.
 • Les organitzacions del món local.