Com s’escullen els seus membres?

La Presidència del Consell està determinada en el Decret de creació, i l’exerceix el conseller o consellera de Benestar Social i Família. També s’hi troben representades la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària que exerceix la Vicepresidència primera i la Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat, que exerceix la Secretaria del Consell. L’altre departament de la Generalitat que hi està representat és el de Justícia, a través de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,que ocupa una vocalia.

Després de la reunió de constitució del nou CAVC que va tenir lloc el dia 1 de desembre, presidida per la consellera de Benestar Social i Família, les nou entitats escollides pel sector van decidir que l’entitat que exerciria la vicepresidència segona del CAVC serà el Moviment Laic i Progressista.

Les vocalies en representació dels àmbits -un total de nou- han estat designades per la Presidència del Consell a proposta de les mateixes entitats que les van escollir mitjançant un procés d’elecció obert. Entre els dies 22, 23 i 24 d’octubre es van renovar aquestes nou vocalies, escollides pel propis sector associatiu i de voluntariat entre aquelles que prèviament havien presentat la seva candidatura.