• Inici
  • DGACC
  • Coneix la legislació sobre entitats i voluntariat

Marc normatiu a Catalunya

En relació amb el voluntariat i amb les entitats de voluntariat

  • Resolució de 7 de gener de 1994, per la qual es disposa la publicació de l’Acord del Consell Rector de l’INCAVOL relatiu al cens d’entitats.
  • Ordre de 2 de juny de 1994, per la qual s’aprova i es dóna publicitat al Pla de formació del voluntariat de Catalunya.
  • Resolució de 5 de juny de 1997, per la qual es disposa la publicació de l’Acord de 23 de maig de 1997 del Consell Rector de l’INCAVOL de creació del Servei Català del Voluntariat.
  • Carta del voluntariat de Catalunya, adoptada pel Parlament de Catalunya en la seva resolució 98/V, de 29 de maig de 1996.
  • Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
  • Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya.
  • Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa. En relació a l’àmbit associatiu deroga els articles 30, 31, 32, 36, 37 i 38 de la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions.
  • Llei 25/2015, del 30 de Juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

En relació amb els plans i òrgans col·legiats que el promouen

En relació amb l’Administració pública que en té la competència