Carme Alba

“El més important de la comunicació és escoltar el que no es diu”

Peter Druker

El model de Comunicació No Violenta desenvolupat pel Doctor Marsall Rosenberg ens permet reestructurar la nostra forma d’expressar-nos i d’escoltar als altres, fent-nos conscients del que observem, sentim i necessitem.

El seu principal objectiu és que les persones es comuniquin entre si, amb empatia i eficàcia, fomentant relacions sanes amb base a una comunicació assertiva i coherent amb els nostres valors personals.

La CNV ens permet establir relacions personals basades en el respecte, l’afecte i la cooperació, aprenent a resoldre satisfactòriament els nostres conflictes, siguin personals o professionals.

Docent: Carme Alba.