La campanya vol fer créixer el sentiment de pertinença de les entitats al PNAV 2104-2015, que ha estat concebut com una estratègia  conjunta de tots els agents amb un clar protagonisme de les entitats, i animar-les a compartir el que fan.

El PNAV 2014-2015 és una estratègia elaborada de manera compartida entre les entitats i el govern per impulsar la millora i creixement de l’associacionisme ei el voluntariat que vol, a més, aconseguir la complicitat i la implicació de tots els agents socials.

La idea de la campanya conjunta, que ahir es va iniciar des de les entitats del CAVC amb el #totsfempla neix  amb el convenciment que cal facilitar informació  a les entitats sobre el PNAV 2014-2015 – que també les  implica- i sobretot d’acostar la finalitat i les línies de treball que s’hi proposen i la relació que això té amb el dia a dia de l’entitat.

Les entitat es poden aproximar al PNAV 2014-2105  a través de dos recursos informatius:  10 preguntes i respostes sobre el PNAV 2014-2015

Raons per fer Pla

Per a informació sobre tots el PNAV i els seu contingut  es pot accedir a l’espai web del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat 2014-2015.