El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya es va reunir el passat mes de març per iniciar el seu treball aquest any 2011. Aquest primera reunió de la nova legislatura posa en marxa el Consell i algunes de les comissions de treball del mateix.

El dia 28 de març es va reunir el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, amb l’assistència del Conseller de Benestar Social i Família, honorable senyor Josep Lluís Cleries, que el presideix.

En aquesta primera reunió de l’any 2011, i fruit del treball de creació del propi consell, es va acordar la posada en marxa per enguany, de dos grups de treball: el d’elaboració del reglament intern del Consell i el del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat

Aquest grups es sumen a la comissió de treball del Congrés Europeu del Voluntariat, que ha reprès amb força la seva tasca després que en aquest darrera reunió
el Consell acordés definitivament la celebració del Congrés Europeu del Voluntariat a Barcelona, els propers dies 9, 10 i 11 de novembre, en el marc de la celebració de l’Any Europeu del Voluntariat.
Està previst que al llarg d’aquest 2011 el CAVC es reuneixi almenys tres vegades més, per tractar els diferents temes que es prioritzin per aquest any.