Cens d'entitats de voluntariat

El Cens d’entitats de voluntariat és una eina de reconeixement públic de les organitzacions de voluntariat i una garantia de qualitat en la mesura que les entitats incloses donaran compliment al que estableix la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i foment de l’associacionisme.

Aquest any s’han donat d’alta 46 entitats:

Els àmbits d’aquestes noves entitats han estat:

Evoluació dels àmbits del cens l'any 2022

Aquesta és la seva distribució per comarques per aquest any 2022:

Cada any es fa un recull estadístic del Cens. Ara estem treballant en un nou aplicatiu interactiu que pugui donar una visió més àmplia d’aquest registe.