El Cens té com a finalitat el coneixement i reconeixement públic de les entitats de voluntariat de Catalunya. Al mateix temps posa en valor la tasca desenvolupada per les persones voluntàries.

El Cens d’Entitats del Voluntariat Cívic i Social va ser creat pel Consell Rector del desaparegut INCAVOL el dia 30 de novembre de 1993. El Cens té com a finalitat el coneixement i reconeixement públic de la realitat de les entitats de voluntariat de Catalunya. Al mateix temps posa en valor la tasca desenvolupada per les persones voluntàries, les quals amb la seva  dedicació altruista i sense contraprestació econòmica, garanteixen el bon funcionament d’aquestes entitats, permetent la consecució dels seus objectius.

El Cens va entrar en funcionament l’any 1994, i des de llavors en formen part més de 1.800 entitats. A més, és una eina efectiva del Govern de la Generalitat de Catalunya, perquè permet planificar les polítiques públiques de foment del voluntariat i blinda el model català de voluntariat, com una eina de progrés cívic i social creant xarxes d’interrelació entre la ciutadania i les entitats de voluntariat.

Per tal d’ajudar a entendre millor com funciona el Cens, des de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC), hem elaborat una infografia interactiva, aquí trobaràs més informació del Cens.