El cens d'entitats voluntàries creix un 1,8% en el darrer any

Del total d’entitats censades l’any 2017, per personalitat jurídica, el 56% són associacions; un 36% fundacions; el 5% són federacions d’entitats i cooperatives socials; i finalment, un 3% són entitats d’àmbit estatal.

De les entitats que s’han censat l’any 2017 per activitats d’interès general, els percentatges són:

 1. Els serveis socials: 17,36%.
 2. La joventut: 14,58%.
 3. La justícia global, la defensa dels drets humans, el foment de la pau i la cooperació: 10,42%.
 4. La igualtat de gènere i el respecte per la identitat i l’orientació sexuals: 8,33%.
 5. Els serveis sanitaris: 7,64%.
 6. El voluntariat internacional: 6,25%.
 7. L’oci i el lleure: 6,25%.
 8. La gent gran: 5,56%.
 9. El millorament de les condicions socioeconòmiques i la cohesió social: 5,56%.
 10. La cultura: 4,86%.
 11. L’associacionisme educatiu: 4,17%.
 12. L’atenció i el suport a les famílies: 2,78%.
 13. L’esport: 2,08%.
 14. Les activitats comunitàries i veïnals: 2,08%.
 15. La defensa del medi ambient: 1,39%.
 16. La protecció dels animals: 0,69%.

S’ha de tenir present que les entitats poden fer més d’un tipus d’activitat d’interès general.

Per àmbits territorials, els percentatges són:

 1. Barcelona: 69%.
 2. Lleida: 17%.
 3. Terres de l’Ebre: 6%.
 4. Girona: 5%.
 5. Tarragona: 3%.

El cens, impulsat per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, agrupa associacions, fundacions, federacions, etc., d’àmbits ben divers de tot Catalunya. Per formar-ne part les entitats han de comptar amb voluntaris per dur a terme les seves activitats principals, i disposar d’un projecte de voluntariat que garanteixi que la relació entre entitat i voluntaris.

Més informació sobre el Cens d’entitats de voluntariat de Catalunya aquí.

Les dades 2017 del cens

 • Distribució per personalitat jurídica

Cens per personalitat jurídica 2017

 • Distribució per àmbit territorial

Cens per àmbit territorial 2017

 • Distribució per sexes

Cens per sexes 2017