Durant l’any 2016 el cens ha registrat un total de 30 entitats. Actualment formen el cens més de 1.800 entitats de voluntariat, per àmbits un 47% són socials; un 34% comunitàries; un 11% culturals; un 5% internacionals; i un 3% ambientals. Les entitats del cens agrupen bona part dels voluntaris de Catalunya, un nombre rellevant de persones que mostra la força i vitalitat del teixit associatiu.

El cens, impulsat per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, agrupa associacions, fundacions, federacions, etc., d’àmbits ben divers de tot Catalunya. Per formar-ne part les entitats han de comptar amb persones voluntàries per dur a terme les seves activitats principals, i disposar d’un Pla de voluntariat que garanteixi que la relació entre entitat i voluntaris.

 

Les dades 2016 del cens

 

1. Distribució per tipologia

 

 

2. Distribució per àmbit territorial