El Centre Europeu del Voluntariat impulsa el curs “Making things EVEN Employee Volunteering European Network, que es realitzarà a Dublín els dies 18 i 19 d’abril de 2013.

El Centre Europeu del Voluntariat és una organització europea que treballa per a l’enfortiment, el reconeixement i el creixement del voluntariat, i de la qual el Departament de Benestar Social i Família (a través de la Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat), en forma part en qualitat de partner, en tant que és una administració pública que treballa per al suport i reconeixement del voluntariat.D’entre les diverses línies de treball del CEV cal destacar la incidència des de fa algun temps en els temes de relació amb les empreses, RSC i tot allò que s’hi relaciona i que ara es concreten en aquesta proposta de curs., que pot ser interessant per a les empreses i organitzacions que es plantegen promoure el voluntariat entre els treballadors, però també per promoure la qualitat d’aquest voluntariat.Podeu consultar informació sobre els objectiu i el pre-programa del curs fent click aquí