Ja podeu consultar les conclusions de les sessions del 3r Congrés realitzades a Esparreguera, Vilanova i la Geltrú i Manresa.

Amb més de la meitat de sessions territorials del 3r Congrés Català de l’Associacionisme i el Voluntariat dutes a termes fins aquest moment -ja s’han fet 13 de les 17 sessions previstes- es valora molt positivament  aquest procés participatiu, no només pel nombre de participants sinó també i sobretot pel debat generat, i els continguts i temes que van emergint.

Les conclusions que se s’extreuen dels debats es presentaran a la sessió final del Congrés que tindrà lloc el proper 20 de maig al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, a la qual s’obriran properament les inscripcions.

Per conèixer el recull de les aportacions fetes a Esparreguera, Vilanova i la Geltrú i Manresa, podeu consultar-ne la documentació.

Conclusions del 3CCAV Esparreguera

Conclusions del 3CCAV Vilanova i la Geltrú

Conclusions del 3CCAV Manresa