Ahir, dia 15 de juliol, el Govern va aprovar el  Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat 2014-2015 que ja comptava amb l’aprovació del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.

 El Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat aprovat per Acord de Govern és un document estratègic que té per objectiu garantir la sostenibilitat de les entitats i el sector associatiu, així com reforçar l’estratègia per sensibilitzar i implicar la ciutadania entorn del voluntariat l’associacionisme i els seus valors

El Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat 2014-2015 està estructurat  en 2 blocs estratègics:

  1. La sostenibilitat i el bon govern de les entitats i del sector associatiu
  2. L’estratègia permanent de voluntariat 

Es planteja 8 objectius (4 per a cada bloc), i 16 mesures ( 6 per al primer bloc i 10 per al segon bloc).

Podeu consultar el contingut complert del Pla  i conèixer les mesures concretes que proposa a l’enllaç  PNAV 2014-2015.