En el Ple del Parlament del 4 de febrer, la Consellera Neus Munté exigeix al Govern de l’Estat que recuperi els supòsits de no obligació de presentar declaració de l’impost de societats per a les entitats sense ànim de lucre.