Amb la data ja aprovada en la darrera reunió del CAVC, el proper mes de gener començaran els treballs del III congrés amb l’inici dels debats arreu del territori que volen assegurar la màxima participació dels agents implicats.

Des que el mes de juliol, en el decurs del lliurament del Premi Voluntariat, la vicepresidenta del govern i consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté va anunciar la celebració del III Congrés Català de l’Associacionisme i el Voluntariat, s’ha constituït un Grup Motor amb la participació del Govern i de les entitats i organismes que han volgut formar-ne part, el qual ha definit l’estructura i els continguts del Congrés, que se celebrarà a Barcelona el proper 20 de maig, i que versarà sobre els dos eixos temàtics següents:

Eix 1: El  voluntariat en el marc d’un nou país. Reptes del voluntariat

Eix 2: El foment de l’associacionisme i la participació ciutadana

Fruit d’aquest procés participat previ en el si del Grup Motor, el passat 1 de desembre el plenari del CAVC va validar els esmentats eixos temàtics i la data i el lloc de celebració, així com també el calendari d’actuacions i la seva metodologia.

En aquest sentit, es va acordar iniciar les actuacions pròpies de precongrés el proper mes de gener, actuacions que s’estendran temporalment fins al mes d’abril.

Durant aquest període de precongrés, s’organitzaran un seguit de sessions de treball a diferents punts del territori garantint una distribució geogràfica diversa i garantint l’accés a tots els àmbits, per tal que totes les entitats o organitzacions interessades puguin participar, debatre i aportar els seus punts de vista sobre els eixos temàtics del III Congrés. Les sessions seran coordinades per l’equip de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària amb la col·laboració de les federacions sectorials i les entitats del territori.   Properament s’anunciaran els llocs i les dates de celebració d’aquestes sessions territorials.

A més, el portal xarxanet.org jugarà un paper cabdal per acostar les sessions de debat territorial a totes les entitats del país, posant a l’abast de tothom les informacions generades durant els debats i fent la difusió de les diferents jornades.