En el ple celebrat el dia 23 de juliol es va aprovar la llei del voluntariat, amb la presència a l’hemicicle de representants del CAVC i d’entitats de voluntariat i associacions que han participat en la seva elaboració.