El Parlament de Catalunya va manifestar el seu suport a la iniciativa d’organització, per part de Catalunya, del II Congrés Europeu del Voluntariat.