Els cursos, presentats per les escoles de formació del PFVC, responen en gran mesura als reptes que es planteja el PNAV 2014-2015, i incideixen sobretot en l’àmbit de la gestió. Noves formacions per encarar nous reptes!.

La formació és una eina principal en qualsevol estratègia de canvi, i per aquest motiu és important el creixement que ha experimentat el PFVC amb les propostes de les escoles:  Fundació Pere Tarrés-Formació, Centre d’Estudis de l’Esplai-Suport Associatiu, el CAE, Associació Benestar i Desenvolupament, i Adhara.

Dels 20 cursos reconeguts darrerament, un total de 15 ho són de gestió; els nous  cursos giren entorn tres temes bàsics, que s’interelacionen, i que alhora  caminen amb l’estratègia del PNAV 2014-2015:

 

Sostenibilitat  ( Bloc 1 – Bon govern i sostenibilitat).

EINES PER A LA TRANSPARÈNCIA

COM FER UN PLA DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ

DISSENY  I GESTIÓ DE PROJECTES

COM FER LA MEMÒRIA DE L’ENTITAT

CAPTACIÓ DE FONS A LES ENTITATS DE VOLUNTARIAT

Gestió general ( Bloc 1 – Bon govern i sostenibilitat).

COMPTABILITAT PER A ENTITATS NO LUCRATIVES. INICIACIÓ

COMPTABILITAT PER A ENTITATS NO LUCRATIVES. AVANÇAT

OBLIGACIONS FISCALS DE LES ENTITATS NO LUCRATIVES

LA GESTIÓ DE L’IMPOST DE SOCIETATS A LES ENTITATS NO LUCRATIVES

OBLIGACIONS LEGALS I DOCUMENTALS DE LES ASSOCIACIONS I RESPONSABILITAT DE LES JUNTES DIRECTIVES

PROGRAMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DE COMPTABILITAT. NIVELL BÀSIC (EN LÍNIA)

PROGRAMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DE COMPTABILITAT. NIVELL AVANÇAT (EN LÍNIA)

PROGRAMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DE SOCIS. NIVELL BÀSIC (EN LÍNIA)

PROGRAMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DE SOCIS. NIVELL AVANÇAT (EN LÍNIA)

 

Relació amb altres agents i sensibilització sobre el voluntariat (Bloc 1 Bon govern i sostenibilitat  i 2 Estratègia permanent de voluntariat).

COM FER UN PROJECTE D’APRENENTATGE I SERVEI (PRESENCIAL)

COM FER UN PROJECTE D’APRENENTATGE I SERVEI (EN LÍNIA)

Si bé la major part de les formacions han estat de gestió cal destacar les 5 relacionades directament amb la tasca del voluntariat en tant que responen a :

la consolidació de propostes formatives per a temes prou coneguts i amb forta participació: REFORÇ ESCOLAR (EN LÍNIA)  i  VOLUNTARIAT INTERNACIONAL I LLEURE EDUCATIU

 

la creació de noves eines i recursos per resoldre situacions habituals que planteja l’acció voluntària: COM GESTIONAR EL VINCLE AFECTIU AMB ELS USUARIS  i  COACHING, LA GESTIÓ DE CONFLICTES DES DEL MILLOR DE TU MATEIX

+  informació sobre tots els cursos del PFVC a  Catàleg de cursos

+  informació sobre convocatòries per al 2015 a Agenda de cursos