El dia 2 de juny de 1994 va veure la llum el reconeixement del Pla de formació del voluntariat de Catalunya. Des d’aquell primer any, el pla ha anat avançant, creixent, sumant, i recollint i reflectint la diversitat i l’avenç del sector, i ha incorporat a la seva denominació l’associacionisme.

Aquests darrers anys, arran de Llei 25/2015, del 30 de juliol, del Voluntariat i l’Associacionisme i d’un necessari procés de canvi impulsat pel conjunt d’escoles, el Pla ha estat immers en un procés de reestructuració interna orientat a la millora de la formació i sobretot al seu reconeixement en altres àmbits.

Aquest procés, que ja està molt avançat està previst que culmini aquest 2024 coincidint amb els 30 anys del Pla de Formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya.

El paper de les escoles de formació: factor clau

Arribar a 30 anys és un èxit que no hagués estat possible sense les escoles de formació del propi sector, tant de les que ara encara en formen part com des les que en un moment determinat d’aquest 30 anys han assumit el rol docent orientat a donar eines i recursos a les persones voluntàries de les entitats i a fer que milers de ciutadans i ciutadanes s’acostessin i s’iniciessin al món del voluntariat. Al llarg d’aquest temps, 48 escoles han fet possible el Pla. A totes elles felicitats!!