L’any 1994 el Govern crea el PFAVC per afavorir i promoure la formació de persones voluntàries. Amb motiu del seu 25è aniversari, el Pla estrena nou logotip que posa l’èmfasi en aquests 25 anys (1994-2019).

El Pla és una proposta formativa adreçada al voluntariat de qualsevol àmbit d’intervenció que impulsa el Govern i compta amb la participació d’escoles i entitats de formació d’experiència reconeguda.

La diversitat de cursos i temàtiques que ofereix el Pla representa una bona base i un bon recurs per a les entitats de voluntariat i associacions a l’hora d’elaborar el pla de formació del seu voluntariat. A més afavoreix el contacte entre entitats i projectes, i el treball en xarxa.

Nova aula virtual del PFAVC

A més a més, l’Aula virtual renova la seva imatge i millora la usabilitat moodle amb la finalitat de millorar l’experiència formativa dels alumnes i fer més visible l’oferta en línia del Pla de Formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya.

El portal recull tots els cursos en línia de l’oferta formativa de l’associacionisme i el voluntariat per fer possible l’accés a la formació a distància i atén als criteris de conciliació horària de la vida associativa. L’Aula virtual es va posar en marxa l’any 2012 i fins a finals de l’any 2018 s’han impartit 38 formacions.