El PNAV 2014-2015 rep un nou impuls amb la convocatòria de subvencions 2015 del Departament de Benestar Social i Família on es mantenen com a prioritat activitats i projectes que donin resposta al PNAV

Donant resposta a les actuacions que el propi govern va fer públiques en relació al PNAV, aquest 2015 es convoquen subvencions per a la realització d’activitats i projectes que donin resposta a les mesures descrites en el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat 2014 – 2015.

Les subvencions per a activitats són de caràcter anual, i els projectes tenen abast pluriennal, fet que contribueix a la sostenibilitat dels projectes. Tal com s’indica a les bases pel que fa a les activitats es prioritzaran:

 • aquelles accions que fomenten el civisme, la participació ciutadana, la millora de la sostenibilitat i el bon govern de les entitats.
 • I en relació a les activitats de voluntariat es prioritzaran aquelles accions que difonen el voluntariat, i sensibilitzen la ciutadania i els altres agents socials entorn d’aquest tema; les que s’adrecen a la captació de nous voluntaris i a la millora interna de la gestió, la formació i l’organització de les persones voluntàries de l’entitat, així com aquelles actuacions que incideixin en la millora de la sostenibilitat i la millora del bon govern de les entitats. Aquestes actuacions han d’estar vinculades amb el projecte de voluntariat i amb les finalitats de l’entitat i prioritàriament han de donar resposta al bloc de l’estratègia permanent del voluntariat del Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat vigent en el moment de la convocatòria.

Pel que fa als projectes, es valoraran:

 • Projectes per afavorir la sostenibilitat i el bon govern de les entitats i del sector associatiu, d’acord amb el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat vigent en el moment de la convocatòria. Es valorarà la seva adequació, com a mínim a un dels objectius específics següents:
  • Millorar el finançament de les entitats incidint especialment en l’augment de la base social i del capital privat i en la col·laboració amb altres agents.
  • Promoure vies de col·laboració entre les entitats i els diferents agents de la comunitat.
  • Impulsar en el si de les entitats processos de clarificació del sentit de la seva missió i de reflexió sobre el seu pla d’acció com a elements interns d’autocontrol de la despesa.
  •  Estimular la transparència (interna i externa) a les entitats com a element identitari del món associatiu i com a element cabdal del treball col·laboratiu i la millora del finançament amb tots els agents públics i privats.
 • Projectes de foment i promoció del voluntariat: es valoraran els projectes que, d’acord amb el Pla nacional de l’associacionisme, consoliden l’estratègia permanent del voluntariat: sensibilització, promoció i formació del voluntariat, i s’adeqüen com a mínim, a un dels objectius específics següents:
  • Sensibilitzar entorn del voluntariat, l’associacionisme i els seus valors. I
  • Implicar la ciutadania i els diferents agents en i amb les entitats de voluntariat i el món associatiu, i cercar la proximitat territorial.
  • Consolidar l’estructura de les entitats de voluntariat per tal que garanteixin l’encaix amb qualitat del voluntariat.
  • Apoderar les entitats per a la gestió i la formació del seu voluntariat.

Per a més informació sobre la convocatòria de subvencions feu click aquí 

Si voleu consultar el document sencer del Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat pel període 2014 – 2015 podeu consultar-lo aquí: PNAV 2014 – 2015