VERSO (Volunteers For European Employment, Voluntaris per a l'ocupació europea) és un projecte de recerca i desenvolupament europeu finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, mitjançant el programa INTERREG IVC, en el qual hi participa el Departament de Benestar Social i Família, mitjançant la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària.

VERSO (Volunteers for European Unemployment, Voluntaris per a l’ocupació europea) és un nou projecte de recerca i desenvolupament europeu que té per objectiu identiificar i transferir bones pràctiques que, des del voluntariat. poden ajudar a millorar l’ocupació a Europa. El Projecte VERSO està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, INTERREG IVC de la Unió Europea, en el qual hi participa el Departament de Benestar Social i Família, mitjançant la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.

En el projecte també hi participen universitats -entre elles, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)- i altres autoritats regionals, d’un total de vuit països de la Unió Europea.

Podeu consultar més informació sobre el projecte VERSO, la participació catalana, els participants i l’actualitat del mateix a la web del Departament de Benestar Social i Família.