Obrint la porta a la rehabilitació (Fundació Ared) i Fem possible la integració (VAE), són les dues bones pràctiques catalanes escollides del projecte VERSO.

Obrint la porta a la rehabilitació (Fundació Ared) i Fem possible la integració (VAE), han estat seleccionades d’entre 30 projectes procedents de 8 països europeus diferents, per formar part del Catàleg de 16 bones pràctiques del Projecte VERSO, en l’àmbit de la inserció sociolaboral dels usuaris i del desenvolupament de les aptituds i les habilitats dels voluntaris.

Obrint la porta a la rehabilitació, dut a terme per la Fundació Ared per a la reinserció de dones , té com a objectiu millorar l’ocupabilitat de col·lectius amb dificultats per accedir al mercat de treball, prioritàriament dones procedents de centres penitenciaris. Llegir més

Fem possible la integració, projecte de l’entitat Voluntaris en Assessoria Empresarial (VAE), treballa l’acompanyament i tutoria en la recerca de feina i d’emprenedoria que s’adreça a col•lectius que per la seva situació de vulnerabilitat necessiten processos de més proximitat, més mediats i adaptats a les seves especificitats. Llegir més

Els representants dels socis de coneixement de les quatre Universitats participants al projecte van manifestar que les pràctiques proposades pel Govern de Catalunya havien obtingut totes elles unes puntuacions molt altes, , si bé els altres tres projectes presentats pel govern de Catalunya, a través de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària Departament de Benestar Social i Família: Projecte Coach (Fundació Èxit), Servei de Transició a l’Autonomia (Casal dels Infants per a l’Acció socials als Barris), i Programa “Referents” (Punt de referència), han quedat fora del catàleg d’acord a l’ aplicació un factor corrector geogràfic, per tal que tots els països participants comptessin amb algunes de les seves pràctiques entre les 16 seleccionades.

La propera fase del projecte es centrarà en l’anàlisi detallada de les 16 bones pràctiques seleccionades, sobretot en relació a la seva sostenibilitat i a l’anàlisi cost – benefici, punts importants en la seva transferibilitat a la resta de països.

Podeu seguir l’evolució del projecte i a la plana web del projecte VERSO.