Primera Jornada Acció comunitària. Sala1

Ahir, 4 de juliol, es van celebrar al Petit Palau de la Música Catalana, a Barcelona les Primeres Jornades de Metodologia de l’Acció Comunitària, sota el títol L’organització de la comunitat en barris i viles: territoris, agents i projectes, amb una assistència de més de 400 persones i de la que els mitjans han fet força difusió.

El conseller, Carles Campuzano, va cloure la Jornada amb un reconeixement a tots els agents que treballen per l’Acció Comunitària al territori i va subratllar que la defensa d’un “model social no determinista ha d’estar en l’horitzó de les nostres polítiques i l’acció comunitària –hi ha afegit- la ubiquem en aquesta ambició. Necessitem institucions socials sòlides. Els professionals de l’acció comunitària són fonamentals. Han de treballar en combinació amb administració de la Generalitat, amb diferents departaments, i l’àmbit local. És un gran repte.”

Durant el recorregut de les Jornades els diferents ponents van mencionar la necessitat d’incloure la labor del voluntariat i la necessitat d’enfortir i valorar l’acció voluntària i la xaxa d’entitats que treballen en un mateix territori, per la seva proximitat i coneixement del territori i de les situacions socials que es donen. El treball interseccional i col·laboratiu per generar xarxes i comunitats cuidadores per a tota la ciutadania, on tots avancem cap a una societat més participativa i plenament democràtica, recuperant des de la base conceptes com la fraternitat, la inclusió, la cooperació i per descomptat el voluntariat i l’associacionisme com uns dels pilars del nostre benestar social a les nostres viles i barris.