Per poder comptar amb voluntaris empoderats és indiscutible que cal fer una aposta forta per la formació dins les entitats i aquesta ha de ser uns dels pilars.

Les persones voluntàries han de conèixer  l’entitat on col·laboren, la seva missió, objectius, les seves finalitats i les activitats que porta a terme, però també han d’adquirir competències tècniques i emocionals que facin possible el seu desenvolupament en les activitats que du a terme i en el conjunt de l’entitat.

L’entitat ha de vetllar  perquè el voluntariat faci la seva tasca de la manera més convenient possible, i perquè en conegui el funcionament  i quin serà el seu recorregut dins d’ella.

La formació és clau per poder assentar els valors, fomentar la transparència, el treball col·laboratiu i aconseguir una major implicació en el funcionament de les activitats portades a terme.

L’entitat ha de tenir un Pla de formació que reculli aquestes necessitats, i la manera com donar-hi resposta, per exemple fent que les persones voluntàries que ja fa temps que son a l’entitat puguin formar part d’aquesta primera formació d’acollida a l’entitat, o bé escollint quines formacions del Pla de Formació (PFAVC) volem que facin les persones voluntàries de l’entitat.

Per fer front a l’elaboració d’aquest Pla de Formació compteu amb la monografia “El pla de voluntariat i el pla de formació de voluntariat”.

La persona voluntària pot també tenir recursos per la seva formació a la nostra web, on trobarà l’agenda dels cursos amb inscripció oberta.

També podeu consultar els recursos sobre el tema a Xarxanet.org: