dos mans que es troben en un gest d'ajuda i reconoceixement.

Els centres de salut i els equipaments cívics i comunitaris son grans detectors de necessitats de voluntariat. La seva proximitat amb la població i el seu coneixement de la problemàtica social del territori els fa coneixedors de primera línia de les necessitats de recolzament i de les oportunitats per poder generar una bona xarxa comunitària.

Els professionals que hi treballen han de concebre el voluntariat com a una oportunitat, entendre el voluntariat com agent de canvi de transformació social, d’integració i de lluita contra l’exclusió, tant en l’àmbil social com el de l’exclusió derivada de malalties mentals o de la soledat no desitjada, ja sigui en persones grans o en col·lectius invisibilitats. Per tot això és important “mapejar” (saber què i amb qui comptem al territori) i conèixer les oportunitats de voluntariat que ens dona les entitats que hi treballen i establir un diàleg constructiu entre les entitats, els voluntaris i els equipaments.

Els models de voluntariat sanitari són bàsicament el voluntariat propi, depenent d’una organització vinculada al centre de salut, el voluntariat extern, lligat a un programa d’una entitat de voluntariat externa que signa un conveni amb el centre de salut, o bé pot donar-se d’un model mixte entre els dos. El model de voluntariat als equipaments cívics i comunitaris segueix bàsicament el mateix model però dins l’àmbit social, educatiu o cooperatiu i en tots els casos són les entitats les que s’encarregaran de transmetre els valors i els coneixements necessaris per enfrontar l’acció voluntària.

Promoure el voluntariat, mitjançant entitats, dins els equipaments, socials, comunitaris o de salut a les nostres viles o barris és una excel·lent manera de construir la comunitat i ajudar a millorar la salut i el benestar del nostre entorn, generant una salutogènesis que beneficia a tots com a comunitat.

Hi ha motes maneres de participar en la comunitat i de fer acció voluntària dins de programes de les entitats de proximitat:

  • Acompanyament i recolzament emocional: Moltes persones que busquen assistència en centres de salut no només necessiten una visita, sinó també un acompanyament emocional o acompanyament en desplaçaments en els seus processos de tractament. Com a voluntari, pots oferir el teu temps per escoltar, donar suport, o acompanyar físicament a les visites necessàries als pacients.
  • Activitats recreatives: Organitzar activitats recreatives i de lleure per als usuaris d’aquests equipaments cívics o de salut. Això pot incloure caminades, tallers recreatius, jocs de taula, tallers d’art, música, lectura de contes o d’altres activitats que puguin ser agradables per a les persones usuàries.
  • Suport administratiu o de comunicació en xarxes socials o plataformes d’informació per entitats sense ànim de lucre.
  • Campanyes per conscienciar en el treball comunitari: Pots col·laborar amb els equipaments per dissenyar campanyes de conscienciació en temes que siguin necessaris per cobrir necessitats específiques. Això pot incloure la distribució de materials informatius, l’organització de xerrades o seminaris sobre temes de salut o socials rellevants per a la comunitat.
  • Suport logístic en emergències: En casos d’emergència aquests equipaments poden convertir-se per exemple en refugis climàtics, que s’han d’organitzar i amb l’ajuda del voluntariat donar suport a la població.

El Voluntariat és una gran oportunitat per generar comunitat, enriquir els llaços de fraternitat entre la nostra comunitat i coordinar tots els agents locals per donar resposta a les necessitats que sorgeixen i on l’administració i els professionals no poden arribar.