Els participants de la 23a edició de l’Escola d’Estiu del Voluntariat han valorat amb una puntuació de 9,1 sobre 10 el projecte formatiu de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, segons els resultats de l’enquesta d’enguany. Tots els participants de l’EEV van respondre l’enquesta de valoració dels tres tallers i van avaluar els docents, els continguts, la metodologia, el material de suport i l’espai.

La 23a edició de l’Escola d’Estiu del Voluntariat es va celebrar el dia 7 de juliol amb tres tallers simultanis en horari de matí i tarda a Vic. Aquesta edició va ser especial perquè després de dos anys de formació en línia, l’Escola va poder recuperar la presencialitat.

Inscripcions i participació

En relació amb les inscripcions, un 80% dels participants van ser dones i un 20% homes. Pel que fa a les franges d’edat, un 46% dels assistents tenien entre 50 – 65 anys i un 39% entre 30 – 49 anys. En referència al perfil dels participants, la majoria eren voluntaris i voluntàries d’entitats, seguit dels treballadors/es, coordinadors/es i membres de junta.

Disponibles els materials dels tallers

Les persones voluntàries i les entitats tenen disponibles els materials dels tallers en aquest enllaç per gaudir de formacions especialitzades impartides per persones expertes i reconegudes. Pots consultar el programa de la 23a edició de l’Escola per conèixer els continguts que es van tractar en els diferents tallers.