Programa d’actuacions

És el document base de l’entitat on es detallen les finalitats i les actuacions que duu a terme l’entitat i a qui van dirigides, així com les funcions que hi desenvolupen les persones voluntàries. El programa d’actuacions va amb concordança del Pla de voluntariat, que ha de recollir, entre d’altres aspectes, les diferents tasques que realitzen les persones voluntàries, en consonància amb el programa d’actuacions i la finalitat de l’entitat.

Si tens qualsevol dubte sobre el cens d’entitats i el seu procediment, pots contactar amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a spav.tsf@gencat.cat.