Qui pot censar-se?

Poden censar-se les entitats que compleixin els requisits següents:

  • Ser entitat sense ànim de lucre (associacions, fundacions, cooperatives d’iniciativa social els estatuts de les quals considerin la possibilitat d’acollir voluntariat, o grups organitzats amb la personalitat jurídica delegada d’una altra entitat).
  • Comptar amb persones voluntàries per dur a terme les seves activitats principals (totalment o parcial) de forma estable.
  • Disposar d’un pla de voluntariat que garanteixi la relació entre entitat i persona voluntària, d’acord amb un full de compromís subscrit per ambdues parts.
  • Dur a terme les seves activitats d’acord amb la legislació i la normativa de tipus sectorial que li sigui aplicable segons el seu àmbit d’actuació (article 5 de la Llei 25/2015).
  • Desenvolupar la seva acció en un o més dels disset àmbits d’actuació del voluntariat (article 5 de la Llei 25/2015).

Si tens qualsevol dubte sobre el cens d’entitats i el seu procediment, pots contactar amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a spav.tsf@gencat.cat.