Com es pot fer la tramitació de la sol·licitud?

Es pot fer per dues vies:

  • Via presencial: la persona que té la representació legal de l’entitat pot presentar el formulari de sol·licitud degudament emplenat i la documentació obligatòria requerida, així com la documentació complementària que s’escaigui, en qualsevol Oficina d’Afers Socials i Famílies.
  • Via telemàtica: mitjançant l’apartat Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Si tens qualsevol dubte sobre el cens d’entitats i el seu procediment, pots contactar amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a spav.tsf@gencat.cat.