Com es poden modificar les dades de l’entitat censada?

Es pot fer per dues vies:

  • Via presencial: la persona que té la representació legal de l’entitat pot presentar el formulari de modificació de dades acompanyat obligatòriament amb l’annex de dades específiques de modificació de dades, degudament emplenat, en qualsevol Oficina d’Afers Socials i Famílies.
  • Via telemàtica: mitjançant l’apartat Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Si tens qualsevol dubte sobre el cens d’entitats i el seu procediment, pots contactar amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a spav.tsf@gencat.cat.