Com es pot donar de baixa del cens d’entitats?

Es pot fer per dues vies:

  • Via presencial: la persona que té la representació legal de l’entitat pot presentar el formulari per sol·licitar la baixa del cens d’entitats acompanyat obligatòriament amb l’annex de dades específiques de baixa del cens, degudament emplenat, en qualsevol Oficina d’Afers Socials i Famílies.
  • Via telemàtica: mitjançant l’apartat Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Si tens qualsevol dubte sobre el cens d’entitats i el seu procediment, pots contactar amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a spav.tsf@gencat.cat, o trucant al telèfon 93 882 25 96.