Què és el PNAV i què pretén?

El Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat (PNAV) és el nom que pren l’estratègia de treball conjunta i participada entre el Govern de la Generalitat i el món associatiu (representat en el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya), per respondre als reptes que s’han definit com a prioritaris per a l’enfortiment i la consolidació de l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya, en un període determinat.

Com a estratègia nacional amb implicació del Govern, i per fer notori el seu reconeixement, el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat s’ha d’aprovar per mitjà d’un acord de govern.