Com s’estructura?

Cada Pla varia en funció de les necessitats a les quals es vol donar resposta en cada període, i per això la seva estructura no està predeterminada. Ara bé, normalment es dota, d’una banda, d’unes línies estratègiques, objectius i mesures comuns i, de l’altra, d’actuacions concretes per desenvolupar o previstes per cada un dels agents per aconseguir avançar en la direcció que prevegi el pla.