Com és el PNAV 2014-2015?

El Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat 2014-2015 s’ha estructurat de la manera següent:

• 2 blocs estratègics:

  1. La sostenibilitat i el bon govern de les entitats i del sector associatiu.
  2. L’estratègia permanent de voluntariat.

• 8 objectius (4 per a cada bloc).

•16 mesures (6 per al primer bloc i 10 per al segon bloc).

Podeu consultar el contingut sencer del Pla a l’enllaç PNAV 2014-2015