Com és el PNAV Horitzó 2021?

El Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat Horitzó 2021 s’ha estructurat de la manera següent:

  • 17 objectius
  • 5 àmbits d’acció
  • 17 programes estratègics
  • 61 línies d’actuació
  • 161 actuacions (2019)

Podeu consultar el contingut sencer del PNAV Horitzó 2021.